Základová deska domu
 

CENÍK A POROVNÁNÍ ZÁKLADŮ


Cena základových tvarovek soklů TERMO se kalkuluje dle zakázkové výroby individuálně.

Ve snaze co nejnižší ceny, dle konkrétních požadavků, aktuálních cen vstupních materiálů, rozměrů a zvolené tloušťky izolace.

Jako malá česká firma si nemůžeme dovolit hrát se zákazníkem hru velkých firem – postavit nesmyslný ceník, podle kterého neprodají ani kus – a následně nabídnout slevy ve výši desítek procent.

Do 48 hod Vám zpracujeme bezplatně cenovou nabídku. Jako podklad pro zpracování postačí zaslat půdorys přízemí a příčný řez mailem, nejlépe ve formátu pdf, případně i jako jednotlivá fota.

Cena dopravy ... se kalkuluje ihned po odsouhlasené nabídkové ceně tvarovek. Společně se zákazníkem se hledá cenově nejpřijatelnější řešení (vlastní doprava zákazníka, doprava vytíženou smluvní dopravou, vlastní doprava Stavomodul s.r.o.).


Informace a technická pomoc: tel. 601 234 140, e-mail: info@stavomodul.cz


POROVNÁNÍ ZÁKLADŮ


Porovnání technologií prováděných základových konstrukcí


Často jsme dotazováni cenovým porovnáním běžně prováděných základových pásů z betonových tvarovek a tvarovek TERMO.
Vzhledem k tomu, že často dochází k nepochopitelnému laickému porovnání vycházející pouze z internetových cen betonových (či škvárobetonových tvarovek), přikládáme soupis prací a materiálů, aby porovnání mohlo být skutečně korektní.
Samozřejmostí je rovněž splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků daných ČSN 730540-2.

Porovnání je provedeno na konkrétní velikosti obvodu RD o půdorysných 8,0 x 11,0 m – ve variantě "A" (betonové tvarovky) a "B" (tvarovky TERMO).


A. Tradiční provedení z betonových tvarovek ztraceného bednění

A.1  Výkop, vyčištění, položení zemnění bleskosvodu, betonáž spodní části základových pásů s možností cenově hospodárného proložení lomovým kamenem ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

A.2  Položení 2 vrstev betonových tvarovek na spodní vylitý základový pás:
Materiál: 36 m´, tj. 18 m2 soklu (pro tloušťku základů 400 mm ... 7,2 m3)
Práce: osazení a dořez betonových tvarovek ... 2 pracovníci á 10 hod.

A.3  Osazení konstrukční betonářské výztuže (vzhledem k "rozsekání" zalévaného betonu na segmenty, způsobené příčnými žebry betonových tvarovek, se ukládá vodorovná výztuž do ložných spár a provázání svislými pruty)
Materiál: hřebínková výztuž o průměru 8 nebo 10 mm ... s přesahy a svislými pruty minimální potřeba ... 112 m´,
Práce: osazení a dořez konstrukční výztuže ... 2 pracovníci á 4 hod.

A.4  Vlastní betonáž pasů v uložených tvarovkách ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

A.5  Bednění podkladního betonu tl. 100 až 150 mm přetaženého přes tvarovky základových pasů - z prken (fošen), s potřebným zapřením:
Materiál: 36 m´, tj. 7,2 m2 bednění + zapření + spojovací materiál
Práce: montáž jednoduchého bednění ... 2 pracovníci á 6 hod.

A.6 Zásypy se zhutněním mezi základovými pásy, položení betonářských sítí, betonáž podkladního betonu (bet.desky) ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

A.7  Dodatečné zateplení soklu deskami z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm, (ve srovnatelné výšce obou variant – tj. 600 mm), včetně vyvrtání otvorů pro plastové kotevní hmoždinky a přilepení desky k podkladu lepícím tmelem:
Materiál: 36 m´, tj. 21,6 m2 obkladu
Práce: montáž zateplení ... 2 pracovníci á 12 hod.

Celkem varianta "A" (A1 až A7) ... materiál ... xx,- Kč
  ... práce (64 hod.) ... xx,- Kč


B. Provedení z tvarovek ztraceného bednění TERMO

B.1  Výkop, vyčištění, položení zemnění bleskosvodu, betonáž spodní části základových pásů s možností cenově hospodárného proložení lomovým kamenem ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

B.2  Položení 1 vrstvy tvarovek TERMO, včetně připravených 4 ks rohových tvarovek
Materiál: 36 m´, nabídková cena komplet (včetně rohovek)
Práce: osazení tvarovek ... 2 pracovníci á 8 hod.

B.3  Osazení konstrukční betonářské výztuže není u tvarovek TERMO potřebné - odpadá (nejsou žebra a betonová směs je celistvě zalita kolem rozpěr)

B.4  Vlastní betonáž pasů v uložených tvarovkách ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

B.5  Bednění podkladního betonu tl.100 až 150 mm přetaženého přes tvarovky základových pasů – u varianty "B" odpadá !

B.6  Zásypy se zhutněním mezi základovými pásy, položení betonářských sítí, betonáž podkladního betonu (bet.desky) ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

B.7  Odpadá dodatečné zateplení soklu deskami z extrudovaného polystyrénu, (ve srovnatelné výšce obou variant – tj. 600 mm), včetně vyvrtání otvorů pro plastové a připevnění k podkladu, – u varianty "B" je již součástí tvarovky !

Celkem varianta "B" (B1 až B7) ... materiál ... xx,- Kč
  ... práce (16 hod.) ... xx,- Kč


ZÁVĚREM

Nemůže být zohledněna položka pracnosti, kterou si jistě každý uvědomí - rozdíl manipulace, práce a dopravy těžkých betonových tvarovek a lehkých tvarovek z polystyrénu.

Z poměru pracnosti varianty "A"/"B" = 64/16 vyplývá i rychlost provedení výstavby, přesunutí práce ze stavby do výrobny.

Pokud doplníte skutečné náklady za materiál a práce, tak bychom se měli potkat na Vaší stavbě ...


Nejčastější dotazy stavebníků  |  Základy z tvarovek TERMO


Základová deska domu    © STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz