Stavomodul s.r.o. – základová deska domu
Snížíme náklady na vaše základy

Ceny a porovnání základů domu

Cena základových tvarovek soklů TERMO se kalkuluje dle zakázkové výroby individuálně na každou stavbu.

Nabídkovou cenu ovlivňují: rozměry základů, počty rohů, zvolená tloušťka venkovní izolace, ale i aktuálních cen vstupních materiálů.

Podkladem pro bezplatnou cenovou nabídku je výkres půdorysu přízemí a příčný řez mailem, nejlépe ve formátu pdf, případně i jako jednotlivá fota. Výkres základů není potřebný, neboť spodní část základů, včetně šířky základových pásů zůstane beze změn.

ORIENTAČNÍ CENY ... (půdorys 11,0 x 8,0 m, 4 ks venkovních rohů):

Ceny jsou stanoveny k datu 02/2022 s tím, že v cenách není zatím zohledněno předpokládané navýšení vstupních materiálů s ohledem na ceny energií.

Venkovní stěna XPS tl.60 mm 25.870 Kč bez DPH
Venkovní stěna XPS tl.80 mm 28.224 Kč bez DPH
Venkovní stěna XPS tl.100 mm 30.578 Kč bez DPH
Venkovní stěna XPS tl.120 mm 32.932 Kč bez DPH

Cena dopravy ... se zákazníkem hledáme cenově nejvhodnější řešení (vlastní doprava zákazníka, nabídka dopravy Stavomodul s.r.o., doprava vytíženou dopravou zajištěnou zákazníkem).

Porovnání cen/pracnosti technologií základových konstrukcí

Porovnání je provedeno na konkrétní velikosti obvodu RD 8,0 x 11,0 m – ve variantě "A" (betonové tvarovky) a "B" (tvarovky TERMO).

A. Tradiční provedení z betonových tvarovek ztraceného bednění

A.1  Výkop, vyčištění, položení zemnění bleskosvodu, betonáž spodní části základových pásů s možností cenově hospodárného proložení lomovým kamenem ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

A.2  Položení 2 vrstev betonových tvarovek na spodní vylitý základový pás:
Materiál: 36 m´, tj. 18 m2 soklu (pro tloušťku základů 400 mm ... 7,2 m3)
Práce: osazení a dořez betonových tvarovek ... 2 pracovníci á 10 hod.

A.3  Osazení konstrukční betonářské výztuže (vzhledem k "rozsekání" zalévaného betonu na segmenty, způsobené příčnými žebry betonových tvarovek, se ukládá vodorovná výztuž do ložných spár a provázání svislými pruty)
Materiál: hřebínková výztuž o průměru 8 nebo 10 mm ... s přesahy a svislými pruty minimální potřeba ... 112 m´
Práce: osazení a dořez konstrukční výztuže ... 2 pracovníci á 4 hod.

A.4  Vlastní betonáž pasů v uložených tvarovkách ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

A.5  Bednění podkladního betonu tl. 100 až 150 mm přetaženého přes tvarovky základových pasů – z prken (fošen), s potřebným zapřením:
Materiál: 36 m´, tj. 7,2 m2 bednění + zapření + spojovací materiál
Práce: montáž jednoduchého bednění ... 2 pracovníci á 6 hod.

A.6  Zásypy se zhutněním mezi základovými pásy, položení betonářských sítí, betonáž podkladního betonu (bet.desky) ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

A.7  Dodatečné zateplení soklu deskami z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm, (ve srovnatelné výšce obou variant – tj. 600 mm), včetně vyvrtání otvorů pro plastové kotevní hmoždinky a přilepení desky k podkladu lepícím tmelem:
Materiál: 36 m´, tj. 21,6 m2 obkladu
Práce: montáž zateplení ... 2 pracovníci á 12 hod.

Celkem varianta "A" (A1 až A7) ... materiál ... xx,- Kč
  ... práce (64 hod.) ... xx,- Kč

B. Provedení z tvarovek ztraceného bednění TERMO

B.1  Výkop, vyčištění, položení zemnění bleskosvodu, betonáž spodní části základových pásů s možností cenově hospodárného proložení lomovým kamenem ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

B.2  Položení 1 vrstvy tvarovek TERMO, včetně připravených 4 ks rohových tvarovek
Materiál: 36 m´, nabídková cena komplet (včetně rohovek)
Práce: osazení tvarovek ... 2 pracovníci á 8 hod.

B.3  Osazení konstrukční betonářské výztuže není u tvarovek TERMO potřebné - odpadá (nejsou žebra a betonová směs je celistvě zalita kolem rozpěr)

B.4  Vlastní betonáž pasů v uložených tvarovkách ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

B.5  Bednění podkladního betonu tl.100 až 150 mm přetaženého přes tvarovky základových pasů – u varianty "B" odpadá!

B.6  Zásypy se zhutněním mezi základovými pásy, položení betonářských sítí, betonáž podkladního betonu (bet. desky) ... pro varianty A a B z hlediska pracnosti a ceny shodné

B.7  Odpadá dodatečné zateplení soklu deskami z extrudovaného polystyrénu, (ve srovnatelné výšce obou variant – tj. 600 mm), včetně vyvrtání otvorů pro plastové a připevnění k podkladu, – u varianty "B" je již součástí tvarovky!

Celkem varianta "B" (B1 až B7) ... materiál ... xx,- Kč
  ... práce (16 hod.) ... xx,- Kč

Závěrem

Nemůže být dostatečně zohledněna položka pracnosti - rozdíl manipulace, práce a dopravy těžkých betonových tvarovek a lehkých tvarovek z polystyrénu.

Z poměru pracnosti varianty "A"/"B" = 64/16 vyplývá i rychlost provedení výstavby, způsobené přesunutím práce ze stavby do výrobny.

Pokud je snaha doplnít skutečné náklady za materiál a práce, věříme, že bychom se měli potkat na Vaší stavbě...

Kam dál: Nejčastější dotazy stavebníků  |  Kontakt  |  Úvod  |  Základy z tvarovek TERMO