Stavomodul s.r.o. – základová deska domu
Snížíme náklady na vaše základy

Základy domu z izolačních tvarovek TERMO

Postup

1./ Přípravné práce, výkopy (shodné se všemi technologiemi)

shrnutí ornice řádné vytýčení stavby strojní výkop základů, (včetně ručního dočištění základové spáry)

Kontrola stavu základové spáry odborníkem – dozorem, statikem či geologem!

pokud je předepsán – je proveden podsyp v předepsané tloušťce, materiálu i způsobu hutnění položení zemnícího pásku bleskosvodu

vyřešení prostupů inženýrských sítí

2./ Betonáž spodní části základů (shodné se všemi technologiemi)

betonáž spodní části základů do úrovně nebo pod úroveň uložení izolačních tvarovek TERMO, s možností hospodárného proložení betonu lomovým kamenem

U technologie z tvarovek TERMO není potřebné vytvářet ideální rovinu!

Provádění základů domu (foto 01)
Provádění základů domu (foto 02)

3./ Osazení tvarovek TERMO

Provádění základů domu (foto 03)
Provádění základů domu (foto 04)

4./ Betonáž uvnitř tvarovek TERMO, způsoby provádění

  • Ruční jednoduchá betonáž nevyžaduje prakticky žádné zajištění (pouze zapření v místech dořezů)
  • Betonáž betonovým čerpadlem již vyžaduje jednoduché zajištění (oboustranný obsyp) a zapření dílců v místě dořezů. Betonáž je prováděna po vrstvách s použitím nástavce (kolena) čerpadla pro omezení tlaku litého betonu, které je běžnou součástí čerpadel.
  • Betonáž autodomíchávačem přímo do tvarovek se bez použití násypky nedoporučuje! Důvodem možných problémů jsou velmi omezené možnosti vypustit z domíchávače malé množství směsi, které navíc tlačí na část stěny tvarovky, kde může porušit rovinnost.
    Plastovou násypku zapůjčí bezplatně výrobce.
Provádění základů domu (foto 05)
Provádění základů domu (foto 06)

5./ Betonáž horní části tvarovek TERMO – podkladního betonu

Provádění základů domu (foto 07)
Provádění základů domu (foto 08)

6./ Izolace proti zemní vlhkosti, vodě a radonu

Izolaci proti zemní vlhkosti se provádí z živičných izolačních pásů a z fóliových izolací. Zatímco lepení fólií nemá žádné omezení u venkovní stěny z extrudovaného polystyrénu by mohlo dojít pouze v případě, že by ji zasáhl otevřený plamen. Ale k tomu nedochází – nahřání živičné vodorovné izolace je v této části provedeno na napenetrovaném podkladního betonu a k venkovní stěně se přiklopí, aniž by ji poškodila. Možnou ochranou je podložení hrany izolace z extrudovaného polystyrénu prknem. Dokonalé napojení svislé hydroizolace je zajištěno cenově dostupnou hydroizolační stěrkou tuzemské výroby – (jedná se o nejčastější dotaz) – detailní popis je v části "DOTAZY".

Provádění základů domu (foto 09)
Provádění základů domu (foto 10)

7./ Povrchové úpravy tvarovek TERMO

Venkovní stěna tvarovky TERMO je z extrudovaného nenasákavého polystyrénu s vroubkovaným ("vaflovým") povrchem, který je možno využít k nalepení mrazuvzdorného obkladu či provedení soklu pomocí mozaikové omítky (probarvená stěrka s drobnými kamennými zrnky). Vše při vyrovnaném podkladu použitím kvalitní flexibilní stěrky, s výztužnou síťovinou (perlinkou).
Mezi okapový chodník a upravenou venkovní stěnu tvarovky TERMO je potřebné použít nopovou plastovou fólii, která spolehlivě zamezí nežádoucímu vzlínání vody po soklu objektu a zamezí tak riziku poškození "odmrznutím" povrchové úpravy soklu objektu.

Provádění základů domu (foto 11)
Provádění základů domu (foto 12)

VOLEJTE  (+420) 601 234 140 (mobil) nebo (+420) 541 215 390 (pevná linka)

E-mail: info@stavomodul.cz

Kam dál: Ceník a porovnání základů  |  Nejčastější dotazy stavebníků   |  Kontakt  |  Úvod