Základová deska domu
 

ZÁKLADY Z IZOLAČNÍCH TVAROVEK TERMO


1./ Přípravné práce, výkopy (shodné se všemi technologiemi)
shrnutí ornice
řádné vytýčení stavby
strojní výkop základů, (včetně ručního dočištění základové spáry)
Kontrola stavu základové spáry odborníkem - dozorem, statikem či geologem!
pokud je předepsán - je proveden podsyp v předepsané tloušťce, materiálu i způsobu hutnění
položení zemnícího pásku bleskosvodu
vyřešení prostupů inženýrských sítí


2./ Betonáž spodní části základů (shodné se všemi technologiemi)
betonáž spodní části základů do úrovně nebo pod úroveň uložení izolačních tvarovek TERMO, s možností hospodárného proložení betonu
  lomovým kamenem

U technologie z tvarovek TERMO není potřebné vytvářet ideální rovinu!


3./ Osazení tvarovek TERMO

Osazení tvarovek TERMO (foto 01) Osazení tvarovek TERMO (foto 02)

ověření rozměrů stavby, s ohledem na případné dokopání a dočištění stěn výkopu v místech, kde tvarovka je zasazena pod úrovní shrnutého
  terénu
osazení rohových tvarovek TERMO s přesným výškovým a směrovým vyrovnáním do betonu (ideálně ještě v den betonáže spodní části),
  s dobetonováním ve spodní části – pro zajištění stability
osazení základních tvarovek TERMO srovnaných do nataženého provázku s hřebíky zapíchnutými do hran připravených rohových tvarovek,
  vždy s řádným vyrovnáním a uložením do zavlhlé betonové směsi
na přiloženém kladečském výkrese (součást každé dodávky), je v rozmístění tvarovek označená doporučená tvarovka TERMO,
  která bude na stavbě přesně doříznuta pilkou s jemnými zuby či řezákem

U technologie z tvarovek TERMO odpadá jakákoliv konstrukční výztuž!

(Na rozdíl od betonových tvarovek, kde je nutná konstrukční výztuž ke spojení jednotlivých betonových zálivek, předělených žebry).


4./ Betonáž tvarovek TERMO, způsoby provádění

Betonáž tvarovek TERMO, způsoby provádění (foto 01) Betonáž tvarovek TERMO, způsoby provádění (foto 02)

Ruční jednoduchá betonáž nevyžaduje prakticky žádné zajištění (pouze v místech dořezů)
Betonáž betonovým čerpadlem již vyžaduje jednoduché zajištění (oboustranný obsyp) a zapření dílců v místě dořezů. Betonáž je prováděna
  po vrstvách s použitím nástavce (kolena) čerpadla pro omezení tlaku litého betonu, (je běžnou součástí čerpadel)
Betonáž autodomíchávačem přímo do tvarovek se bez použití násypky nedoporučuje! Důvodem možných problémů jsou velmi omezené
  možnosti vypustit z domíchávače malé množství směsi, které navíc tlačí na část stěny tvarovky, kde může porušit rovinnost.
  Plastovou násypku zapůjčí bezplatně výrobce.

U technologie z tvarovek TERMO odpadá vyrovnávání a kotvení tepelné izolace základového soklu!

Betonáž základů (foto 01) Betonáž základů (foto 02)


5./ Betonáž tvarovek TERMO, způsoby provádění
po kontrole prostupů a polohy připravené ležaté kanalizace a chrániček zbylých sítí (vody, elektra a plynu) následuje zásyp a hutnění vrstev
  pod navrženým podkladním betonem
uložení betonářských sítí s řádným stykováním (2 až 3 oka)
betonáž podkladního betonu v tloušťce zpravidla 100 až 150 mm (a následné ošetření čerstvého betonu kropením)

Základová deska (foto 01) Základová deska (foto 02)

U technologie z tvarovek TERMO odpadá pomocné bednění podkladního betonu "betonové desky"!


6./ Izolace proti zemní vlhkosti, vodě a radonu
Izolaci proti zemní vlhkosti se provádí z živičných izolačních pásů a z fóliových izolací. Zatímco lepení fólií nemá žádné omezení u venkovní stěny z extrudovaného polystyrénu by mohlo dojít pouze v případě, že by ji zasáhl otevřený plamen. Ale k tomu nedochází – nahřání živičné vodorovné izolace je v této části na napenetrovaném podkladního betonu a k venkovní stěně se přiklopí, aniž by ji poškodila. Možnou ochranou je podložení hrany izolace z extrudovaného polystyrénu prknem.
Značnou výhodou tvarovek TERMO je provedení odvodu radonu (odvětrání) ze spodní stavby mimo objekt jednoduše provedenými otvory v polystyrénových stěnách.

Tvarovky TERMO neomezují provedení izolace proti zemní vlhkosti, pro vysokou radonovou zátěž výrazně ulehčují systém odvětrání!


7./ Povrchové úpravy tvarovek TERMO
Venkovní stěna tvarovky TERMO je z extrudovaného nenasákavého polystyrénu s vroubkovaným ("vaflovým") povrchem, který je možno využít k nalepení mrazuvzdorného obkladu či provedení soklu pomocí mozaikové omítky (probarvená stěrka s drobnými kamennými zrnky). Vše při vyrovnaném podkladu použitím kvalitního flexibilní stěrky, s výztužnou síťovinou (perlinkou).
Mezi okapový chodník a upravenou venkovní stěnu tvarovky TERMO je potřebné použít nopovou plastovou fólii, která spolehlivě zamezí nežádoucímu vzlínání vody po soklu objektu a zamezí tak riziku poškození "odmrznutím" soklu objektu.

Tvarovky TERMO zajišťují při správné montáži rovinnost a vzhledem k zafrézovaným podložkám, (od tloušťky venkovní stěny 80 mm – včetně), i minimální spotřebu stěrky!

Základy (foto 01) Základy (foto 02)

VOLEJTE  601 234 140  (mobil)  nebo  541 215 390  (pevná linka)
E-mail: info@stavomodul.cz


Ceník a porovnání základů  |  Nejčastější dotazy stavebníků


Základová deska domu    © STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz